แจ้งประกาศการปรับราคาโดเมน .com
Naruemon August 24, 2021 No Comments
เนื่องจากรัฐบาลสหรัฐฯ กับ ICANN องค์กรบริหารและดูแลทรัพยากรโดเมนโลก มีการปรับราคาจดทะเบียน .com เพิ่มขึ้น 7% ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2564 และอาจจะมีการปรับราคาขึ้นอีก 7% ทุกปีในระยะเวลา 3 ปีข้างหน้า เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความปลอดภัยของข้อมูลโดเมน 1. จดโดเมนเนมใหม่ .com จากราคา 260 บาท ปรับเป็น 320 บาทต่อปี (เฉพาะปีแรก) 2. ต่ออายุโดเมน .com จากราคา 320 บาท ปรับเป็น 350 บาทต่อปี (ต่ออายุโดเมนได้สูงสุด 10 ปี)

อย่างไรก็ตาม THAIDATAHOSTING ขอแนะนำให้ลูกค้ามีการต่ออายุล่วงหน้า เพื่อป้องกันการเปลี่ยนแปลงของราคา

สอบถามข้อมูลได้ที่ [email protected]
ค้นหาโดเมนเนมเฮงๆ