แจ้งประกาศการปรับราคาโดเมน .com
Naruemon August 24, 2021 No Comments
เนื่องจากรัฐบาลสหรัฐฯ กับ ICANN องค์กรบริหารและดูแลทรัพยากรโดเมนโลก มีการปรับราคาจดทะเบียน .com เพิ่มขึ้น 7% ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2564 และอาจจะมีการปรับราคาขึ้นอีก 7% ทุกปีในระยะเวลา 3 ปีข้างหน้า เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความปลอดภัยของข้อมูลโดเมน

THAIDATAHOSTING ขอแจ้งปรับราคาโดเมน .com ใหม่ดังนี้

1. จดโดเมนเนมใหม่ .com จากราคา 260 บาท
ปรับเป็น 320 บาทต่อปี (เฉพาะปีแรก)

2. ต่ออายุโดเมน .com จากราคา 320 บาท
ปรับเป็น 350 บาทต่อปี (ต่ออายุโดเมนได้สูงสุด 10 ปี)

อย่างไรก็ตาม THAIDATAHOSTING ขอแนะนำให้ลูกค้ามีการต่ออายุล่วงหน้า เพื่อป้องกันการเปลี่ยนแปลงของราคา

และสอบถามข้อมูลได้ที่ [email protected]

249 Total View 1 Views Today