ทีมฝ่ายขายไทยดาต้าโฮสติ้ง ได้ร่วมมือกันจัดทำ Business Partner ให้กับเจ้าของเว็บไซต์ บริษัทรับออกแบบเว็บไซต์ รวมถึงฟรีแลนซ์ที่รับงานเว็บไซต์ เพื่อเป็นการตอบแทนที่ท่านได้แนะนำลูกค้าให้กับบริษัทฯ ตลอดมา เราสามารถพูดได้เต็มปากว่า ไทยดาต้าโฮสติ้งเติบโตไปรวดเร็วเพราะ “ท่านคือส่วนสำคัญ” ที่ให้ความไว้ใจและเลือกใช้บริการ ตลอดจนแนะนำลูกค้าด้วยปากต่อปาก บริษัทฯ จึงมี Business Partner ขึ้นมาเพื่อตอบแทนลูกค้าและเปิดโอกาสให้กับผู้ที่สนใจทั่วไปได้เข้าร่วมโครงการ แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มดังนี้

นักขายไทยดาต้า

 • ไม่จำกัดเพศ ไม่จำกัดอายุ
 • ฟรีค่าแรกเข้า หลังจากสมัครรับเงินโบนัส 150 บาท
 • รับค่าตอบแทนทันทีทุกสั่งซื้อที่มาจากการแนะนำ
 • รับค่าตอบแทนทุกรอบบิลที่มีการสั่งซื้อและต่ออายุ
 • มีฐานลูกค้าทบยอดและเพิ่มขึ้นต่อเนื่องทุกปี
  ข้อมูลเพิ่มเติม

นักขายไทยดาต้า

 • เพศชาย / หญิง อายุ 20 ปีข้ึนไป
 • เงินเดือนประจำ 10,000 บาท
 • ทำงานได้ทุกเวลาตามต้องการ ไม่มีข้อผูกมัด
 • รับค่าตอบแทนรายเดือนตามอัตราส่วนขั้นบันได
 • มีโบนัสพิเศษ ตามยอดขายสะสมทั้งปี
  ข้อมูลเพิ่มเติม