Cloud E-mail Hosting ของเรามีโอกาสติด IP Blacklist 0% เพราะเรามี IP Address มากกว่า 1,000

April 27, 2016 Email Hosting, Zimbra
นี่คือความลับและเหตุที่ดีที่สุด ว่าทำไมบริการคลาวด์อีเมลของเราจึงไม่มีปัญหาการติด IP Blacklist และ "ไม่เคย" มีปัญหาในการส่งอีเมลออก หลังจากเราได้จัดทำระบบคลาวด์อีเมลขึ้นมาและให้บริการอย่างต่อเนื่อง เราจะเฉลยให้คุณรู้ (more…)
อ่านทั้งหมด