1 กันยา 2564 รัฐบาลสหรัฐฯ
trithot s June 15, 2021 No Comments

1 กันยา 2564 ดีเดย์ปรับราคาจดโดเนมเนม .com แล้วนะ !!

รัฐบาลสหรัฐฯ กับ ICANN องค์กรบริหารและดูแลทรัพยากรโดเมนโลก มีการทำข้อตกลงใหม่ โดยได้ข้อสรุปว่าจะปรับราคาจดทะเบียนโดเมนเนม .com เพิ่มขึ้น 7% ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2564 และอาจจะมีการปรับราคาขึ้นอีก 7% ทุกปีในระยะเวลา 3 ปีข้างหน้า

นอกเหนือจากการปรับราคาสำหรับบริการจดโดเมน .COM ให้สอดคล้องกับข้อตกลงความร่วมมือแล้ว ยังบรรลุวัตถุประสงค์ที่สำคัญเพิ่มเติมอีก 4 ประการ

1. สอดคล้องกับหน้าที่ทางเทคนิคและการรายงานสำหรับ .COM TLD กับข้อกำหนดใน Base gTLD Registry
2. การรวมภาระผูกพันที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการตาม Registration Data Access Protocol (RDAP)
3. เพื่อสนับสนุนการปรับปรุงเพิ่มเติมด้านความปลอดภัยและความเสถียรของ DNS รวมถึงเพื่อช่วยต่อสู้กับภัยคุกคามด้านความปลอดภัยของ DNS
4. เงินทุนเพิ่มเติมให้ ICANN เพื่อดำเนินการ อำนวยความสะดวก และสนับสนุนกิจกรรมที่รักษาและเพิ่มความปลอดภัยและความเสถียรของ DNS ต่อไป

เนื่องจากความสำคัญของ .COM TLD คือการปรับปรุงความปลอดภัย ความเสถียร และความยืดหยุ่นที่จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้อินเทอร์เน็ตทั่วโลก .COM TLD จึงเป็นส่วนสำคัญของระบบระบุที่อยู่ทั่วโลกของอินเทอร์เน็ต โดยเป็นรากฐานสำหรับเว็บไซต์ แอป บัญชีอีเมล และองค์ประกอบโครงสร้างพื้นฐานทางอินเทอร์เน็ตหลักหลายร้อยล้านแห่งทั่วโลก และ .COM TLD เป็นส่วนสำคัญของการค้าขายทั่วโลก ทำให้การดำเนินการต้องมีความต่อเนื่อง ปลอดภัย เสถียร และยืดหยุ่นสำหรับทั้ง ICANN และ Verisign


โดยปัจจุบัน THAIDATAHOSTING ให้บริการจดโดเมนเนมใหม่ .com ราคา 260 บาทต่อปี
(เฉพาะปีแรก) และต่ออายุ .com ราคา 320 บาทต่อปี (ต่ออายุโดเมนได้สูงสุด 10 ปี) อย่างไรก็ตาม THAIDATAHOSTING ขอแนะนำให้ลูกค้ามีการต่ออายุล่วงหน้า เพื่อป้องกันการเปลี่ยนแปลงของราคา 

หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายเพื่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ https://www.thaidatahosting.com/contact/

 

ที่มา https://onlinedomain.com/2020/01/03/domain-name-news/icann-and-verisign-agree-to-com-price-increase/