ติดต่อเรา

เพื่อความสะดวกของลูกค้า บริษัทฯ ได้จัดสรรช่องทางการติดต่อไว้หลายช่องทาง ลูกค้าสามารถเลือกติดต่อทางช่องทางใด ช่องทางหนึ่ง
หรือสามารถเลือกแผนกที่ต้องการติดต่อด้วยระบบ Online Ticket เรามีเจ้าหน้าที่พร้อมให้บริการและดูแลลูกค้าตลอด 24 ชั่วโมง

More Information

Business Time 9.00 A.M. – 5.00 P.M.
Office Working : Everyday
Technician Working : 7/365

Asoke Towers, 219/2 Sukhumvit 21, Bangkok

Line Official Account

@THAIDATAHOSTING

การขอความช่วยเหลือบริการหลังการขาย

การขอความช่วยเหลือทุกครั้ง บริษัทฯ สงวนสิทธิ์รับแจ้งเรื่องผ่านอีเมลที่ลงทะเบียนไว้ในระบบเท่านั้น เพื่อยืนยันตัวตนและอนุญาตให้เจ้าหน้าที่ที่รับเรื่องเข้าถึงข้อมูล เพื่อรักษาความปลอดภัยของข้อมูลและอันตรายจากมิจฉาชีพ สูงสุดเพื่อเป็นไปตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูล (PDPA Thailand) บริษัทฯ จะไม่ให้บริการแก่ผู้ที่ไม่ให้ความร่วมมือและไม่ปฏิบัติตาม Policy / SLA  ทุกกรณี มาตรฐานการให้บริการ (Service Level Agreement : SLA)

 • ช่องทางรับแจ้งปัญหามี 2 ช่องทางเท่านั้น คือ อีเมล [email protected] หรือ ระบบ Support Ticket
 • เมื่อส่งเรื่องเรียบร้อยแล้วลูกค้าจะได้รับหมายเลข Ticket ID ตอบกลับทางอีเมล หากไม่ได้รับการตอบกลับ หมายความว่า เรื่องที่ท่านแจ้งเรายังไม่รับทราบ
 • โปรดเก็บหมายเลข Ticket ID เพื่อใช้ในการอ้างอิงในการติดต่อเพื่อติดตามปัญหาทุกครั้ง
 • ห้ามแจ้งปัญหา/เปิดเผยข้อมูล ผ่านทาง Live Chat, Line, Facebook Messenger ทุกกรณี เพื่อความปลอดภัย
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบหากมีความเสียหายเกิดขึ้น เนื่องจากเจ้าหน้าที่ที่ให้บริการทาง Live Chat, Line, Facebook Messenger มิใช่เจ้าหน้าที่ Technical ที่เกี่ยวข้องและไม่สามารถ Access เข้าถึงบริการของลูกค้าได้
 • กรณีมีผู้ติดต่อมากกว่า 1 ท่าน สามารถเพิ่มผู้มีอำนาจ/ผู้ติดต่อย่อย

ตัวอย่างสถาณการณ์ในการติดต่อ

 • ต้องการความช่วยเหลือ อยากให้ช่วยดูแลแก้ไขปัญหาให้
  ช่องทางติดต่อ > Ticket Support / E-mail
 • ต้องการคำแนะนำ หารือ ปรึกษาผู้ช่วยชาญ
  ช่องทางติดต่อ > โทรศัพท์ หรือ Line@

Services Layer Model

บริษัทฯ มีบริการ IT One Stop Service ที่ดูแลอย่างครบวงจร ไม่ว่าจะเป็น Cloud Managed , บริการดูแลเซิร์ฟเวอร์ทั้ง Linux Server และ Windows Server หรือ IT Out Source 

เราจึงมี Services Layer Model ที่แบ่งหน้าที่และความรับผิดชอบต่อระบบอย่างชัดเจนว่า ในระดับ Layer ใดอยู่ในหน้าที่การดูแลของ User หรือ Provider จุดนี้คือจุดสำหรับที่สุดสำหรับการเลือกใช้บริการและโซลูชันต่างๆ ให้ชัดเจนเหมาะสมกับความต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม

THAI DATA HOSTING