csloxinfo

ข้อมูลบริการ

บริการเช่าพื้นที่วางเครื่องเซิร์ฟเวอร์ Colocation เป็นบริการสำหรับท่านหรือองค์กรที่มีเครื่องเซิร์ฟเวอร์ส่วนตัวอยู่แล้ว และสามารถดูแลเซิร์ฟเวอร์ด้วยตนเอง ต้องการจะวางที่ Data Center เพื่อเชื่อมต่อเซิร์ฟเวอร์เข้าสู่เครือข่าย Internet ความเร็วสูง ภายในศูนย์ข้อมูลของซีเอส ล็อกซอินโฟ สามารถรองรับการวางเซิร์ฟเวอร์และอุปกรณ์ต่างๆ ได้เป็นจำนวนมาก พร้อมระบบไฟฟ้า ระบบปรับอากาศ ระบบความปลอดภัย การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตที่มีเสถียรภาพ และสิ่งอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานครบครัน เหมาะสำหรับหน่วยงานที่ต้องการติดตั้งเซิร์ฟเวอร์ของตนเองและบริหารจัดการได้เองอย่างอิสระ โดยไม่ต้องลงทุนสร้างและดูแลศูนย์ข้อมูลเอง

คุณสามารถเข้าไปดำเนินการจัดการ ควบคุม แก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือดำเนินการเกี่ยวกับเครื่องเซิร์ฟเวอร์ และระบบของคุณได้อย่างเต็มที่ ภายใต้สภาพแวดล้อมที่ดี และระบบความปลอดภัยชั้นเยี่ยม ขับเคลื่อนธุรกิจให้ราบรื่นด้วย Data Center คุณภาพจาก CS Loxinfo

ข้อดีของการวางเซิร์ฟเวอร์กับเรา

สถานที่ตั้ง Data Center อยู่ที่ชั้น 4 อาคารไซเบอร์เวิร์ลด ทาวเวอร์ ถนนรัชดาภิเษก การเดินทางสะดวก การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตที่มีเสถียรภาพ มีการควบคุมและดูแลสภาพแวดล้อม และโครงสร้างพื้นฐานอันทันสมัย

  • ระบบไฟฟ้าสำรอง และเครื่องปั่นไฟฟ้า
  • ระบบเครื่องปรับอากาศ 24 ชั่วโมง พร้อมระบบสํารองการทํางาน
  • ระบบรักษาความปลอดภัยสูงสุดตลอด 24 ชั่วโมง
  • ระบบป้องกันอัคคีภัย และสัญญาณเตือนภัย
  • ระบบกล้องวิดีโอเชื่อมต่อกับศูนย์ควบคุม
  • ระบบตรวจสอบจํากัดการผ่านเข้าออก
  • ฟรี 1 IP Address
  • ฟรี ไลเซ้นส์ DirectAdmin ตลอดอายุการใช้งาน
  • ฟรี บริการติดตั้ง CentOS + DirectAdmin และดูแลระบบให้ฟรี

คำถามที่พบบ่อย

เซิร์ฟเวอร์จะปลอดภัยไหม?
Data Center มีระบบรักษาความปลอดภัยต่างๆ ทั้งระบบป้องกันการเข้าถึงข้อมูลของลูกค้าโดยไม่ได้รับอนุญาต และการควบคุมดูแลการผ่านเข้าออกในพื้นที่มีการบันทึกเก็บไว้ทุกครั้ง อีกทั้งยังติดตั้งระบบจ่ายไฟฟ้าต่อเนื่อง พร้อมเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง เพื่อให้ระบบไฟฟ้ามีเสถียรภาพสูง ลดความเสี่ยงในการเกิดไฟฟ้าดับหรือขัดข้อง เพื่อการให้บริการต่อเนื่องไม่ติดขัดตลอดเวลา

ถ้าเซิร์ฟเวอร์มีปัญหาจะทำยังไง?
Data Center มีเจ้าหน้าที่และวิศวกรผู้เชี่ยวชาญ ดูแลระบบตลอด 24 ชั่วโมง นอกจากนี้ยังมีบริการ Server Monitoring เพื่อแจ้งเตือนให้ลูกค้าทราบเมื่อพบความผิดปกติที่อาจเกิดจากเซิร์ฟเวอร์ของลูกค้า