การสั่งซื้อสินค้า & บริการ (How to order)

 • เลือกแพคเกจที่ต้องการสั่งซื้อ
 • คลิกปุ่ม “สั่งซื้อ” ในหน้าแพคเกจนั้นๆ และดำเนินการตามที่ระบบแนะนำ
 • ใบ Invoice และรายละเอียดการสั่งซื้อจะถูกจัดส่งไปยังอีเมล
 • ชำระค่าบริการและแจ้งการชำระค่าบริการผ่านหน้าเว็บไซต์เท่านั้น
 • รอรับรายละเอียดการเข้าใช้งานทางอีเมลภายใน 1 ชั่วโมง

หมายเหตุ

 • การแจ้งการชำระค่าบริการทุกครั้งจำเป็นต้องแนบสลิปและใบ Pay-In (หากมี) บริษัทฯ สงวนสิทธิ์การแจ้งการชำระค่าบริการทางอีเมล billing@thaidatahosting.com
 • แจ้งการชำระค่าบริการอัติโนมัติ ! ระบบจะทำการเปิดบริการ/ต่ออายุอัติโนมัติภายใน 1 นาที

การชำระค่าบริการ (Payment)

coin

ชำระเงินผ่านทางธนาคารโดยการโอนเงินเข้าบัญชี

ธนาคารกรุงเทพ สาขา สยามพารากอน
หมายเลขบัญชี 855-0-55204-9 (ออมทรัพย์)

ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา สยามพารากอน
หมายเลขบัญชี 218-2-57417-1 (ออมทรัพย์)

ธนาคารกสิกรไทย สาขา สยามพารากอน
หมายเลขบัญชี 738-2-93412-6 (ออมทรัพย์)

ชื่อบัญชี : วธัญญู กุลบวรวงษ์
Account name : Wathanyoo Kullaborwonwong

ชำระค่าบริการโดยเช็ค

สั่งจ่ายเช็คขีดคล่อมในนาม “บริษัท ไทยเดต้าเอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด”

นำเช็คเข้า เลขที่บัญชี : 006-1-46749-1 ธนาคารกสิกรไทย
ชื่อบัญชี : บจก. ไทยเดต้าเอ็นเตอร์ไพรส์ สาขาสยามพารากอน
Accountname : THAI DATA ENTERPRISE CO.,LTD Type : Saving

credit-card

ชำระด้วยบัตรเครดิตหรือบัญชี Paypal

ในขั้นตอนการสั่งซื้อ สามารถเลือก “ชำระค่าบริการด้วย Paypal” และทำตามขั้นตอนที่ระบบแนะนำ หากต้องการเปลี่ยนวิธีการชำระเงินแจ้งได้ที่ support@thaidatahosting.com

* การชำระด้วยวิธีนี้ไม่สามารถหักภาษี ณ ที่จ่ายได้
* การชำระด้วยวิธีนี้ไม่สามารถออกใบกำกับภาษีได้

การหักภาษี ณ ที่จ่าย (Withholding Tax)

documentation

เงื่อนไขการหักภาษี ณ ที่จ่าย

 • ยอดชำระ 1,000 บาทขึ้นไป สามารถหักภาษี ณ ที่จ่ายได้
 • นิติบุคคลและคณะบุคคล หักภาษี ณ ที่จ่าย ได้ 3 %
 • หน่วยงานราชการ หักภาษี ณ ที่จ่าย ได้ 1%
 • จัดส่งส่งเอกสารใบหัก ณ ที่จ่ายตัวจริง ให้ทางเราภายใน 14 วัน
 • บริษัทฯ จะจัดส่งใบกำกับภาษีเมื่อได้รับเอกสารใบหัก ณ ที่จ่ายตัวจริง
 • หากครบกำหนด 14 วัน แต่ผู้ให้บริการยังไม่ได้รับหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายจากผู้ใช้บริการ ผู้ใช้บริการยินยอมถูกระงับการใช้งานบริการที่เกี่ยวข้องทั้งหมดชั่วคราว จนกว่าผู้ให้บริการจะได้รับหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย และผู้ใช้บริการจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการถูกระงับการใช้งานชั่วคราว

ข้อมูลและที่อยู่จัดส่งในการออกเอกสารหักภาษี ณ ที่จ่าย

บริษัท ไทยเดต้าเอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105557184952
219/2 อาคารอโศกทาวเวอร์ ชั้น 2 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก)
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110