การเข้าใช้งานเพื่อจัดการระบบ Cloud WorkMail by Zimbra mail server

สำหรับผู้ดูแลระบบ admin / IT ภายในองค์กร สามารถเข้าจัดการผู้ใช้งานภายในองค์กร / Mailling List ได้ ดังนี้

 

เข้าสู่ระบบที่ https://my.thaidatahosting.com/ หลังจากนั้นเลือก “สินค้า/บริการ”

คลิกเลือกบริการ Cloud Workmail Zimbra

zimbra

จากนั้นจะพบหน้าจัดการต่างๆ ได้แก่

  • จัดการผู้ใช้ Email Accounts
  • จัดการ Email Aliases
  • จัดการ Distribution หรือ Maillist List
  • เข้าสู่ Webmail

 

บทความ/ความรู้ ที่น่าสนใจ