ตั้งค่า Domain Module Reseller กับ WHMCS

THAI DATA CLOUD เปิดให้บริการขายโดเมนเนมกับ Domain Reseller สำหรับผู้ที่สนใจนำโดเมนเนมไปขายให้กับลูกค้าโดยสามารถใช้ API ผ่าน WHMCS Module ได้