On Premise / IaaS / PaaS / SaaS

เข้าใจ On-Prem, IaaS, PaaS and SaaS ง่ายๆ ใน 1 นาที

Table of Contents

ยุคแห่ง Cloud Computing เป็นยุคที่รุ่งเรือง และทำให้เกิดการเปลี่ยนผ่านเพื่อความสะดวก ปลอดภัย และเป็นผลดีต่อ สร้างประโยชน์ต่อธุรกิจอย่างมาก แต่มักจะเกิดปัญหาระหว่างการสื่อสารว่า เมื่อเกิดปัญหาขึ้นแล้ว ใครมีหน้าที่รับผิดชอบในส่วนใดกันแน่ วันนี้เราจะมาทำความเข้าใจ เพื่อให้การวางแผนในการใช้งาน ดูแล Cloud Server ได้อย่างรัดกลุมมากขึ้น

First Step เริ่มจากทำความเข้าใจกับ Responsibility Model กันก่อน

ในแต่ละ Model จะถูกแบ่งหน้าที่และความรับผิดชอบต่อระบบอย่างชัดเจนว่า ในระดับ Layer ใดอยู่ในหน้าที่การดูแลของ User หรือ Provider จุดนี้คือจุดสำหรับที่สุดสำหรับการเลือกใช้บริการและโซลูชันต่างๆ ให้ชัดเจนเหมาะสมกับความต้องการ

On Premise / IaaS / PaaS / SaaS

Application

ระดับการทำงานเพื่อ แสดงผลลัพธ์ หรือ ประมวลผลอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น ระบบบัญชี , ระบบ CRM , ระบบ ERP หรือ ระบบต่างๆ ในการใช้จัดการกับข้อมูล หรือ Data Management.

Data

การจัดการในด้านข้อมูลต่างๆ เพื่อให้เป็นประโยชน์ในการด้านจัดเก็บและการเรียกใช้งาน ร่วมกับถึงการสื่อสารส้อขมูล การสำรองข้อมูล การทำซ้ำ หรือการประมวลผลข้อมูล

Runtime

ระยะเวลาที่โปรแกมทำงาน ตั้งแต่เริ่มต้นกระบวนการ เมื่อโปรแกรมเปิด เรียกใช้ จนถึงระยะการจบการทำงาน

Middleware

Middleware คือ คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ทั้งหมดที่ทำงานอยู่บนระบบปฏิบัติการ (Operating System)

Operating System

ระบบปฏิบัติการที่ทำงานบน Virtualization เป็นส่วนกลางในการใช้งาน Hardware Resource ต่างๆ เช่น Memory (RAM), central processing unit (CPU) , Time และ Disk Space ระบบปฏิบัติการที่ใช้งานบน Server ตัวอย่างเช่น ตระกูล Linux ก็จะเป็น CentOS , Ubuntu หากเป็นฝั่ง Microsoft ก็จะเป็น Windows Server ในเวอร์ชันตระกูลต่างๆ

Virtualization

ส่วนนี้เป็น Layer ในส่วนของการสร้าง VM หรือ Cloud Instance บน Infrastructure เพื่อควบคุม device และ Computer Network Resource

Networking

การจัดการทางด้าน Network เพื่อให้มี Network Uptime ในการ Access เพื่อให้สามารถเข้าถึงในการจัดการได้อยู่ตลอดเวลา

Storage

อุปกรณ์ที่ใช้เป็นพื้นที่ในการจัดเก็บข้อมูล

Servers

เครื่องคอมพิวเตอร์เซิร์ฟเวอร์ที่ให้บริการ Resource ต่างๆ

On-Prem, IaaS, PaaS and SaaS คืออะไรบ้าง ?

On Premise / IaaS / PaaS / SaaS

On-Prem หรือ On-Premise

คือ การจัดตั้งเครื่องเซิร์ฟเวอร์แบบ Physical เอง ตัวนี้ไม่ใช่ Cloud Server ครับ เป็นแบบ Standalone

 

 

Infrastructure as a Service (IaaS)

การให้บริการคลาวด์ในระดับโครงสร้างแบบที่คุณสามารถมี Virtualized Datacenter เป็นของตัวเองได้โดยไม่ต้องก่อสร้างตึก จัดการไฟฟ้า อินเตอรเน็ต หรือแม้แต่อุปกรณ์ทางด้าน Network ทั้งหมด ได้แก่ Server, Compute, Storage, Network, Load balancers ตัวอย่าง เช่น Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure, Google Compute Engine (GCE), IBM Cloud, Rackspace, Digital Ocean, Oracle Cloud หรือ TDC Enterprise ที่ทาง THAI DATA CLOUD ให้บริการ

 

 

Platform as a Service (PaaS)

การจัดทำ Platform บน Cloud เพื่อให้ผู้ใช้สามารถใช้งานผ่าน Internet Access อาจจะเป็นในรูปแบบ Software หรือ Middleware หรือ แม้แต่ระบบฐานข้อมูล Relational database management systems หรือ Container orchestration systems ตัวอย่างเช่น AWS Elastic Beanstalk, Windows Azure, Heroku, Force.com, Google App Engine, OpenShift, SAP Cloud, AWS Lambda, Azure Functions.

 

 

Software as a Service (SaaS)

เป็นจัดนำซอฟต์แวร์มาติดตั้งบนคลาวด์ (IaaS) เพื่อให้ผู้ใช้บริการเข้าใช้งานได้ทันทีโดยไม่ต้องติดตั้งเอง SaaS จะอำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้เป็นอย่างมากโดยที่ผู้ใช้งานมีหน้าแค่ใช้เท่านั้น ไม่ต้อง Manage จัดการใดๆ ในส่วนของโครงสร้างและระบบเลย (Infrastructure) ตัวอย่างเช่น Email service, data backup services, SMS, Salesforce, SAP concur, Shopify, MailChimp, Dropbox, Hubspot, Google Applications (G Suite -Google Workspace).

Facebook
Twitter
Email

Related Posts

หมวดหมู่ที่น่าสนใจ