admin พฤษภาคม 28, 2017 ไม่มีความเห็น

การเข้าใช้งาน Zimbra Control Panel สำหรับผู้ดูแล

ซอฟต์แวร์ระบบอีเมลบางเจ้าจะรวมหน้า admin และ webmail ไว้ด้วยกัน แต่ระบบของ zimbra การเข้าใช้งาน Zimbra Control Panel สำหรับผู้ดูแลนั้นจะแยกไว้คนละ port ซึ่งการเข้าใช้งานในระดับ admin สำหรับจัดการ user ในองค์กรนั้น สามารถเข้าได้ด้วยพอร์ต 7071 และบังคับต้องเป็น protocol https ที่มีความปลอดภัยมากกว่าการเข้าแบบ http ปกติ โดยมีรูปแบบดังนี้ Read more

admin เมษายน 27, 2016 ไม่มีความเห็น

Cloud E-mail Hosting ของเรามีโอกาสติด IP Blacklist 0% เพราะเรามี IP Address มากกว่า 1,000

นี่คือความลับและเหตุที่ดีที่สุด ว่าทำไมบริการคลาวด์อีเมลของเราจึงไม่มีปัญหาการติด IP Blacklist และ “ไม่เคย” มีปัญหาในการส่งอีเมลออก หลังจากเราได้จัดทำระบบคลาวด์อีเมลขึ้นมาและให้บริการอย่างต่อเนื่อง เราจะเฉลยให้คุณรู้

Read more