IP Blacklist 0%

Cloud E-mail Hosting ของเรามีโอกาสติด IP Blacklist 0% เพราะเรามี IP Address มากกว่า 1,000

Table of Contents

นี่คือความลับและเหตุที่ดีที่สุด ว่าทำไมบริการคลาวด์อีเมลของเราจึงไม่มีปัญหาการติด IP Blacklist และ “ไม่เคย” มีปัญหาในการส่งอีเมลออก หลังจากเราได้จัดทำระบบคลาวด์อีเมลขึ้นมาและให้บริการอย่างต่อเนื่อง เราจะเฉลยให้คุณรู้

ความลับของเรา

  • เราใช้เซิร์ฟเวอร์จำนวนมาก ประสานการทำงานร่วมกันในรูปแบบ Cloud Cluster ทำให้ประสิทธิภาพ I/O สูง รองรับการใช้งานอีเมลในหลักล้านฉบับต่อวัน
  • อีเมลทุกฉบับที่ส่งออกจากผู้ใช้ทุกคน ทุกอุปกรณ์ จะถูกตรวจสอบโดย Antivirus Server และ Antispam Server ซึ่งมีการตรวจสอบที่มากกว่า 10 ชั้น ยกตัวอย่างเช่น Cyren Antivirus, Norton, Nod32, Trend Micro (ด้วย Software Confidential เราจึงซึ่งไม่สามารถเปิดเผยได้ทั้งหมด) ฯลฯ ตรวจสอบทุกฉบับไม่ว่าจะเข้าหรือออก ไม่มีข้อยกเว้น หากไม่ปลอดภัยอีเมลจะถูกตีกลับทันที
  • เมื่อผ่านการยืนยันความปลอดภัยแล้ว อีเมลจะถูกส่งต่อไปยัง SMTP Server หน้าที่ของ SMTP Server นั้นจะเป็นเมลเซิร์ฟเวอร์ที่แท้จริงในการส่งอีเมลออก เซิร์ฟเวอร์ผู้รับปลายทางจะสามารถตรวจสอบได้ว่าอีเมลส่งออกจาก SMTP Server IP Address จริงหมายเลขใด
  • SMTP Server 1 เครื่อง ประกอบด้วย IP Address ที่มากกว่า IP Address 1,000 IP และ ระบบ IP Swap
  • ระบบ IP Swap จะทำหน้าที่ตรวจสอบ IP Address ทั้งหมดบน SMTP Server อย่าง Real time หากตรวจสอบพบ IP ใดติด Blacklist ระบบจะระงับการส่งอีเมลออกด้วย IP Address นั้นและส่งอีเมลด้วย IP Address หมายเลข อื่น ๆ แทน
  • หลังจาก SMTP ส่งออกจะถูกตรวจสอบความปลอดภัยด้วย Firewall เป็นลำดับสุดท้าย

สรุปลำดับการส่งอีเมลคลาวด์เมลเซิร์ฟเวอร์

Mail Server > Antivirus & Antispam Server > SMTP Server > Firewall 

วิเคราะห์โอกาสเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น

  • โอกาสที่อีเมลไม่ปลอดภัย หลุดจากการตรวจสอบของ Antivirus & Antispam Server 2%
  • โอกาสที่อีเมลไม่ปลอดภัย หลุดจารการตรวจสอบของ Firewall 1%
Facebook
Twitter
Email

Related Posts

หมวดหมู่ที่น่าสนใจ