admin January 8, 2016 No Comments

ระบบเมลซอฟต์แวร์ที่ได้รับความนิยมในการเลือกใช้งานมีหลายตัว เช่น Microsoft Exchange, Smartermail, Icewrap, Lotusnote วันนี้เราจะนำเมลซอฟต์แวร์ที่เราให้บริการอยู่คือ  Smartermail และ Zimbra Mail มาเปรียบเทียบกันว่า Smartermail ดีกว่า Zimbra อย่างไร

microsoft-outlook-logo
ประสิทธิภาพเทียบเท่า Microsoft Exchange

Smartermail พัฒนาเพื่อเป็นเมลเซิร์ฟเวอร์ในรูปแบบ Commercial Mail บน Windows Base ซึ่งมีประสิทธิภาพเทียบเท่ากับ Microsoft Exchange ที่ราคาถูกกว่าหลายเท่าตัว ฟังก์ชันใช้งานครบครันมากกว่า 100 ฟังก์ชัน รองรับความต้องการต่อผู้ใช้ทุกระดับ Zimbra พัฒนาออกมาในรูปแบบของซอฟต์แวร์ฟรีแบบ Opensource คุณภาพจึงไม่เทียบเท่า Microsoft Exchange

 

 


ใช้งานง่าย ไม่ซับซ้อน ใช้งานได้ทุกอุปกรณ์

รองรับ Desktop/Mobile Sync, Exchange Active Sync, SyncML, LDAP ที่หลากหลายกว่า Zimbra เพราะ Smartermail ทำงานบน Windows Server Base รองรับ Exchange Active Sync โดยตรงไม่ต้องมีการใช้งานผ่านการแปลง Protocol

 

 

 


Antispam & Antivirus ระดับพรีเมียม

Smartermail มีระบบ Antispam & Antivirus Premium หลายตัวเช่น Nod32, Norton, Cyren, Kaspersky ป้องกันได้ถึง 99% อัพเดทฐานข้อมูลไวรัสแบบ Realtime สามารถจัดการระดับการป้องกันได้เอง เพื่อไม่ให้พลาดอีเมลที่สำคัญ เช่น อนุญาตให้เข้า inbox, Junk Mail หรือลบอีเมลนั้นทิ้ง Zimbra ใช้ระบบป้องกันฟรีที่แถมมาบน Linux ซึ่งมีประสิทธิภาพต่ำ การป้องกันไม่ครอบคลุม เป็นอันตรายต่อผู้ใช้

 

 


ระบบออกรายงานสถิติที่ดูได้เอง Zimbra ทำไม่ได้!

Smartermail มีระบบ ระบบรายงานแสดงผลในรูปแบบกราฟที่สวยงาม เป็นระเบียบ ดูข้อมูลได้อย่างละเอียด เช่น ขนาดเมลบ็อกซ์ของผู้ใช้, ปริมาณการรับ/ส่งอีเมลรายวัน รายสัปดาห์ รายเดือนหรือรายปี, จำนวนอีเมลสแปม-ไวรัสที่ได้รับและถูกกักกันไว้ หาก Zimbra ต้องการดูสถิติต้องติดตั้ง Add-on ภายนอกที่ผู้พัฒนารายอื่นพัฒนาไว้จึงมีความเสี่ยงมากที่ Add-on นั้นจะเป็นช่องโหว่ของระบบ

 

 

ยังมีฟังก์ชันอื่น ๆ อีกมากมาย ที่เหนือกว่าและปลอดภัยกว่า Zimbra

 • Advance Collaboration แชร์ข้อมูล Calendars, Contacts, Tasks and Notes ทำงานร่วมกันใน iOS, Android, PC, Tablet ได้อย่างสมบูรณ์
 • ระบบ Content Filter กรองข้อมูลภายในอีเมลของผู้ใช้งาน
 • ระบบ Blacklist/Whitelist ที่สามารถจัดการได้เองผ่าน Web UI
 • ระบบ Instant Messaging ผู้ใช้สามารถ Chat ผ่านหน้าเว็บได้
 • ระบบสำรองข้อมูลอีเมลอัติโนมัติได้นานถึง 90 วัน

Zimbra ไม่ปลอดภัยอย่างไร

แม้ว่า Zimbra จะมีตัวที่เป็น Enterprise Edition แต่ก็มีราคาสูง ทำให้ผู้ให้บริการบางราย มักเลือกตัว Opensource มาให้บริการ โดยลง Add-on ปรับแต่งที่มีการพัฒนามาจากผู้พัฒนาท่านอื่น ไม่ใช่ Official Add-on ของ Zimbra เอง ทำให้ Mail Server มีช่องโหว่ที่เป็นอันตราย ไม่ปลอดภัย และจะตามมาด้วยผลเสียที่มากมาย

ทำไมผู้ให้บริการบางรายนำ Zimbra มาให้บริการ

เนื่องจากเดิมเราเคยใช้งาน Zimbra มาก่อนจะเลือกใช้งาน Smartermail จากการใช้งาน Zimbra เราพบปัญหามากมาย เพราะ Zimbra นั้นเป็น Opensource ฟรี เปิดโอกาสให้นักพัฒนามาร่วมพัฒนาได้โดยทั่วไป Zimbra สามารถนำมาใช้งานได้โดยที่ไม่ต้องเสียค่าลิขสิทธิ์และค่าบำรุงรักษาจึงช่วย “ลดต้นทุน” ของการให้บริการไปได้ แต่การลดต้นทุนนั้น ย่อมนำมาซึ่งปัญหาและความไม่เสถียร

Smartermail ถูกออกแบบและพัฒนามาในแนวทางและมีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน ผ่านกระบวนการพัฒนาอย่างมีขั้นตอนของทีมวิศวกรผู้เชียวชาญจากบริษัท Smartool Inc จัดทำในรูปแบบ Professional และ Enterprise หากมีปัญหาการใช้งานหรือตัวระบบ สามารถติดต่อขอความช่วยเหลือจากวิศวกรได้ตลอด 24 ชั่วโมง ด้วยเหตุผลนี้จึงช่วยลดโอกาสเสี่ยงในการเกิดปัญหา และถ้าหากมีปัญหาเกิดขึ้นเราสามารถขอความช่วยเหลือได้ทันที เราจึงยอมลงทุนในการนำซอฟต์แวร์ที่มีคุณภาพมาให้บริการแก่ลูกค้าของเราโดยเปลี่ยนผ่านจาก Zimbra มาเป็น Smartermail โดยสมบูรณ์

ฟังก์ชันสำหรับใช้งานนับร้อย

ฟังก์ชันการใช้งานระบบคลาวด์อีเมลแบ่งกลุ่มของผู้ใช้ออกเป็น 2 ระดับใหญ่คือกลุ่มของ Admin Level ผู้ดูแลระบบอีเมลของแต่ละโดเมนเนม และระดับผู้ใช้งานอีเมลทั่วไปภายในองค์กร

ระดับผู้ดูแล (Admin Level)ระดับผู้ใช้งาน (User Level)
General Settings

 • Create/Edit/Delete Users
 • Aliases E-mail
 • Chat History Search
 • Trusted Senders
 • Signatures
 • Shared Resources (Google Drive, Dropbox)

Filtering

 • Folder Auto-clean
 • Content Filtering
 • Spam Filtering

Reports

 • Reports Overview
  • Summary and Trend Reports
  • Scheduled Email Reports
  • Custom Reports
  • Creating a Custom Report
 • Summary Reports
  • Disk Usage Reports
   • Disk Reports
  • Traffic Reports
   • Disk Space Usage
   • File Storage Disk Space Usage
   • Message Traffic
   • Message Data
   • Throttle Traffic
   • Throttle Violations
   • SMTP In Usage
   • SMTP In Errors
   • SMTP Out Usage
   • SMTP Out Errors
   • POP Usage
   • POP Errors
   • IMAP Usage
   • IMAP Errors
   • Trusted Senders
 • Spam and Virus Reports
  • Incoming Spam
  • Outgoing Spam
  • Greylisting
  • Viruses
 • Trend Reports
  • Trend Reports
   • Server Status
   • Message Traffic
   • Message Data
   • Throttle Traffic
   • Throttle Violations
   • Traffic By Priority
   • Bandwidth By Priority
   • SMTP In Usage
   • SMTP In Errors
   • SMTP Out Usage
   • SMTP Out Errors
   • POP Usage
   • POP Errors
   • IMAP Usage
   • IMAP Errors
   • SpamAssassin Servers
   • SMTP Out Connections
   • ClamAV
  • Spam and Virus Reports
   • Incoming Spam Counts
   • Outgoing Spam Counts
   • Incoming Spam Percentages
   • Outgoing Spam Percentages
   • Greylisting
   • Viruses
   • Cyren Premium Antispam
   • Cyren Zero-hour Antivirus
   • Message Sniffer
  • Security Reports
   • Abuse Detection
   • Blacklist/Whitelist

Mailing Lists

 • Create/Manage Mailing Lists
 • Subscribers Management

Advanced Settings

 • Domain Aliases
 • Mail Signing
 • Import LDAP Users
 • User Groups
 • User Settings & User Propagation
Email

 • Email Overview
 • Reading Email Messages
 • Composing Email Messages
 • Searching Email Messages
 • Deleting Email Messages
 • Marking Email for Follow-up
 • Linking Email to Tasks
 • Managing Email Folders
 • Message Archive Search

Chat

 • Chat Overview
 • Searching Chat Contacts
 • Connecting to Third-Party Chat Clients

Contacts

 • Contacts Overview
 • Creating New Contacts
 • Saving Contact Details
 • Master Categories
 • Searching Contacts
 • Importing and Exporting Contacts
 • Global Address List

Calendar

 • Calendar Overview
 • Viewing Calendar Event Details
 • Creating New Calendar Appointments
 • Saving Appointment Details
 • Managing Calendar Appointments

Tasks

 • Tasks Overview
 • Creating New Tasks
 • Saving Task Details
 • Searching Tasks

Notes

 • Notes Overview
 • Creating New Notes
 • Saving Note Details
 • Searching Notes

RSS Feeds

 • RSS Feeds Overview
 • Adding New RSS Feeds
 • Finding a Site’s RSS Feed
 • Sample Feeds
  • News and Information
  • Technology
  • Entertainment
  • Sports
  • Finance
 • Managing RSS Folders
 • Renaming and Deleting Folders

File Storage

 • File Storage Overview
 • Sharing Uploaded Files

Events

  • Overview
  • Creating New Events
  • Notification Profiles
 • Event Categories
  • Alias Events
  • Collaboration Events
  • Domain Events
  • Email Events
  • Mailing List Events
  • Security Events
  • System Events
  • Throttling Events
  • User Events

Settings

 • My Settings
  • Account Settings
  • Account Profile
  • Auto-Responder
  • Connected Services
  • Trusted Senders
  • Signatures
  • Events
  • Synchronized Devices
 • Filtering
  • Folder Auto-clean
  • Content Filtering
  • Spam Filtering
 • Sharing
  • Shared Resources
  • Mapped Resources
 • Advanced Settings
  • Auto-complete
  • Calendar Settings
  • Mailbox Migration
  • Message Retrieval
  • Notification Profile
  • SMTP Accounts

Advanced Search

 • Search Overview

Additional Help Topics

 • Mailing Lists
 • Plus Addressing
 • List Serv Commands
 • Using a Catch-All
1122 Total View 3 Views Today