cloud vps network รองรับในไทยและต่างประเทศ

Redundant World-Wide Network รวมความเร็ว 100Gbps+

Table of Contents

ระบบเน็ตเวิร์คของเรามีแม่ข่ายศูนย์กลางอยู่ใน IDC ต่างๆ ในประเทศไทย 3 แห่ง รวมความเร็วในประเทศ 80Gbps และยังมีโครงข่ายเชื่อมโยงกับ IDC ที่ประเทศสิงคโปร์ 20Gbps เพื่อให้เป็นศูนย์กลางของเครือข่ายสำหรับต่างประเทศเชื่อมต่อไปยังอีก 15 แห่งทั่วโลก ทำให้รองรับผู้เข้าชมจากต่างประเทศด้วยความเร็วสูงที่มี Low Latency และ High Network Performance

เหตุผลที่เราเลือกสิงคโปร์เป็นศูนย์กลางสำหรับออกต่างประเทศ

ประเทศสิงคโปร์ถูกจัดอันดับว่าเป็นประเทศที่น่าลงทุนอันดับ 1 ของโลก ด้วยเหตุผลความมั่นคงของประเทศและการพัฒนาอย่างก้าวกระโดด เป็นประเทศที่ถูกเลือกเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจของเอเชีย ทำให้มีความพร้อมและการจัดการทางสาธารณูปโภคที่ดีไม่ว่าจะเป็นเรื่องไฟฟ้าและระบบเน็ตเวิร์คภายใน มีการเตรียมพร้อมในสถาณการณ์ฉุกเฉินอย่างรัดกุมสำหรับ มีลิงค์เครือข่ายสำรองแน่นหนา ผู้ให้บริการและบริษัทชั้นนำของโลกต่างมั่นใจเลือกสิงคโปร์เป็น Hub ข้อมูลของเอเชีย เช่น Facebook หรือแม้แต่ Google เอง

Redundant World-Wide Network รวมความเร็ว 100Gbps+

Facebook
Twitter
Email

Related Posts

หมวดหมู่ที่น่าสนใจ