ปรับราคา Windows Server
Netnaphit Purtthisarn พฤษภาคม 5, 2022 ไม่มีความเห็น

เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2565 ราคาของ Windows Licenses จะมีการเปลี่ยนแปลงราคาสำหรับลิขสิทธิ์ Windows Server Standard เนื่องจากวันที่ 1 มกราคม 2565 ทาง Microsoft ได้ขึ้นราคา Windows Server ทำให้มีการเปลี่ยนแปลงราคาตาม CPU ที่ใช้งาน ดังนี้

จากปกติราคา 650 บาทต่อเดือน / Cloud VPS >> ปรับราคาใหม่เป็น 650 บาทต่อเดือน / vCPU (per core)

ลูกค้าจะได้รับใบแจ้งหนี้ราคาใหม่ ในรอบบิลเดือนมิถุนายน 2565

หากลูกค้าสงสัย สามารถสอบถามข้อมูลได้ที่ [email protected] และ Call Center 02-026-3180