แจ้งเปลี่ยนเบอร์ติดต่อ บริษัทไทยเดต้าเอ็นเตอร์ไพรส์

ประกาศแจ้งเปลี่ยนเบอร์ติดต่อ บริษัทไทยเดต้าเอ็นเตอร์ไพรส์

Table of Contents

ประกาศแจ้งเปลี่ยนเบอร์ติดต่อ THAI DATA HOSTING

เรียน ลูกค้าและพาร์ทเนอร์ทุกท่าน บริษัท ไทยเดต้าเอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด มีการเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์
จากเดิม 02-120-9636 เป็นหมายเลข

Hotline : +66(0)91-7894282 , +66(0)83-4566596 , +66(0)61-9898891

Office : +66(0)2-026-3180

โดยเริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม 2566 เป็นต้นไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบ
บริษัทไทยเดต้าเอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด

สามารถดูบริการทั้งหมดของเราได้ที่
Cloud Hosting : https://www.thaidatahosting.com/cloud-service/cloud-hosting/
Email Hosting : https://www.thaidatahosting.com/cloud-service/cloud-email-hosting/
Domain name : https://www.thaidatahosting.com/cloud-service/domain-name/

Facebook
Twitter
Email

Related Posts

On Premise / IaaS / PaaS / SaaS

เข้าใจ On-Prem, IaaS, PaaS and SaaS ง่ายๆ ใน 1 นาที

ยุคแห่ง Cloud Computing เป็นยุคที่รุ่งเรือง และทำให้เกิดการเปลี่ยนผ่านเพื่อความสะดวก ปลอดภัย และเป็นผลดีต่อ สร้างประโยชน์ต่อธุรกิจอย่างมาก แต่มักจะเกิดปัญหาระหว่างการสื่อสารว่า เมื่อเกิดปัญหาขึ้นแล้ว

Read More »