admin พฤษภาคม 28, 2012 ไม่มีความเห็น

การตั้งค่า Permiss CHMOD 777 คือการทำให้ไฟล์หรือโฟลเดอร์ได้สิทธ์ (Permission) ในการใช้ไฟล์ อ่าน เขียน และแก้ไขได้ ซึ่งสามารถตั้งค่าได้ในโปรแกรม FTP ต่างๆ โดยจะมีวิธีการตั้งค่าที่มีลักษณะคล้ายๆ กัน ในที่นี้จะทำการยกตัวอย่างการตั้งค่าในโปรแกรม Filezilla 

DirectAdmin

ทำการได้โดยการ เลือกไฟล์ หรือ โฟลเดอร์ที่ต้องการทำการ Set Permission และเลือกเมนู File Permission

DirectAdmin

2745 Total View 9 Views Today