ข้อมูลที่ตั้งเซิร์ฟเวอร์

(Internet Data Center : IDC)

THAI DATA HOSTING ได้เลือกวางเครื่องเซิร์ฟเวอร์ไว้กับศูนย์คอมพิวเตอร์ที่ครบวงจร ออกแบบตามมาตรฐานสากล ในไทยและต่างประเทศ 12 แห่งทั่วโลก เพื่อเชื่อมทุกการติดต่อทั่วโลกเข้าด้วยกันอย่างรวดเร็วและเต็มประสิทธิภาพ

  • การันตีด้วยมาตรฐาน ISO 27001:2013, ISO 22301:2012, ISO 20000-1และ CSA-STAR
  • มีระบบโครงสร้างพื้นฐานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
  • ระบบอำนวยความสะดวกต่างๆครบครัน พร้อมบริการวงจรเชื่อมโยงทั้งภายในและต่างประเทศแบบเบ็ดเสร็จ

ระบบที่ได้รับมาตรฐานของ Data Center

Data Center มาตรฐานระดับโลก

อุปกรณ์ระดับ Telecom-Grade และออกแบบตามมาตรฐาน TIA-942 พร้อมรางวัลการันตีระดับโลก

ประโยชน์ที่ได้รับ

ลดค่าใช้จ่าย
ในการลงทุนที่สูงมาก

สำหรับการสร้างศูนย์คอมพิวเตอร์ และบุคลากรในการดูแลระบบ

ตอบสนองทันต่อ
การขยายตัวของธุรกิจ

เนื่องจากสามารถเพิ่มพื้นที่ติดตั้ง เซิร์ฟเวอร์ได้สะดวก และรวดเร็ว

การรับส่งข้อมูล
เป็นไปอย่างรวดเร็ว

และมีเสถียรภาพสูงเนื่องจากเชื่อมต่อ ตรงกับเครือข่ายสื่อสารหลัก

มั่นใจในมาตรฐาน
ความปลอดภัย

ด้วย Data Center ระดับมาตรฐานชั้นนำของโลก และการบริหารจัดการ จากเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ ตลอด 24 ชั่วโมง

Hotline Office

+66(0)2-026-3180

Call Now

Pre-Sales Dept.

สอบถามข้อมูลบริการ, ขอใบเสนอราคา

ติดต่อผ่านระบบ Ticket (รวดเร็ว)
Top