ข้อมูลที่ตั้งเซิร์ฟเวอร์

(Internet Data Center : IDC)

THAI DATA HOSTING ได้เลือกวางเครื่องเซิร์ฟเวอร์ไว้กับศูนย์คอมพิวเตอร์ที่ครบวงจร ออกแบบตามมาตรฐานสากล ในไทยและต่างประเทศ 12 แห่งทั่วโลก เพื่อเชื่อมทุกการติดต่อทั่วโลกเข้าด้วยกันอย่างรวดเร็วและเต็มประสิทธิภาพ

  • การันตีด้วยมาตรฐาน ISO 27001:2013, ISO 22301:2012, ISO 20000-1และ CSA-STAR
  • มีระบบโครงสร้างพื้นฐานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
  • ระบบอำนวยความสะดวกต่างๆครบครัน พร้อมบริการวงจรเชื่อมโยงทั้งภายในและต่างประเทศแบบเบ็ดเสร็จ

ระบบที่ได้รับมาตรฐาน ของ Data Center

ข้อมูลที่ตั้งเซิร์ฟเวอร์ datacenter

Data Center มาตรฐานระดับโลก

อุปกรณ์ระดับ Telecom-Grade และออกแบบตามมาตรฐาน TIA-942 พร้อมรางวัลการันตีระดับโลก

THAIDATAHOSTING ผู้ให้บริการ CloudTechnology อย่างครบวงจร
THAIDATAHOSTING ผู้ให้บริการ CloudTechnology อย่างครบวงจร
THAIDATAHOSTING ผู้ให้บริการ CloudTechnology อย่างครบวงจร
THAIDATAHOSTING ผู้ให้บริการ CloudTechnology อย่างครบวงจร

ประโยชน์ที่ได้รับ

THAIDATAHOSTING ผู้ให้บริการ CloudTechnology อย่างครบวงจร

ลดค่าใช้จ่าย
ในการลงทุนที่สูงมาก

สำหรับการสร้างศูนย์คอมพิวเตอร์ และบุคลากรในการดูแลระบบ

THAIDATAHOSTING ผู้ให้บริการ CloudTechnology อย่างครบวงจร

ตอบสนองทันต่อ
การขยายตัวของธุรกิจ

เนื่องจากสามารถเพิ่มพื้นที่ติดตั้ง เซิร์ฟเวอร์ได้สะดวก และรวดเร็ว

THAIDATAHOSTING ผู้ให้บริการ CloudTechnology อย่างครบวงจร

การรับส่งข้อมูล
เป็นไปอย่างรวดเร็ว

และมีเสถียรภาพสูงเนื่องจากเชื่อมต่อ ตรงกับเครือข่ายสื่อสารหลัก

THAIDATAHOSTING ผู้ให้บริการ CloudTechnology อย่างครบวงจร

มั่นใจในมาตรฐาน
ความปลอดภัย

ด้วย Data Center ระดับมาตรฐานชั้นนำของโลก และการบริหารจัดการ จากเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ ตลอด 24 ชั่วโมง

Hotline Office

+66(0)2-026-3180

Call Now

Pre-Sales Dept.

สอบถามข้อมูลบริการ, ขอใบเสนอราคา

ติดต่อผ่านระบบ Ticket (รวดเร็ว)