การตั้งค่า Email

การตั้งค่า Email บนโปรแกรม Mail สำหรับ Windows 10

Table of Contents

สำหรับการตั้งค่า Email บน Mail สำหรับ Windown 10 ตามคู่มือการใช้งานฉบับนี้สำหรับลูกค้าที่ใช้งานระบบอีเมล์เซิร์ฟเวอร์ Cloud E-mail Hosting เท่านั้นค่ะ

 

1. ไปที่เมนู Windows เพื่อเลื่อก Mail สำหรับการตั้งค่าบัญชีอีเมล

การตั้งค่า Email บนโปรแกรม Mail สำหรับ Windows 10

2. เมื่อเข้าสู่หน้าโปรแกรมให้กดที่เมนูตั้งค่า ตามลูกศรหมายเลข 3

การตั้งค่า Email บนโปรแกรม Mail สำหรับ Windows 10

3. เลือกที่เมนู Manage accounts ตามลูกศรหมายเลข 4

การตั้งค่า Email บนโปรแกรม Mail สำหรับ Windows 10

4. กดที่เมนู Add accounts เพื่อเพิ่มบัญชี Email

การตั้งค่า Email บนโปรแกรม Mail สำหรับ Windows 10

5. กดที่เมนู Advanced setup เพื่อตั้งค่า ตามหมายเลข 6

การตั้งค่า Email บนโปรแกรม Mail สำหรับ Windows 10

6. กดที่เมนู Internet  email ตามหมายเลข 7

การตั้งค่า Email บนโปรแกรม Mail สำหรับ Windows 10

7. กรอกข้อมูลบัญชีอีเมลที่ต้องการตั้งค่าการใช้งาน รายละเอียดดังนี้ค่ะ

     Email Address : Email ที่ต้องการใช้งาน

     User name : ชื่อผู้ใช้งาน

     Password : รหัสผ่านบัญชีอีเมล

     Account name : บัญชีของผู้ใช้งาน

การตั้งค่า Email บนโปรแกรม Mail สำหรับ Windows 10

8. Send your messages using this name : ชื่อผู้ใช้งานที่จะทำการส่งข้อความ

                 Incoming  Outgoing email server : server ที่จะใช้ทำการรับ Email
**สำหรับ Incoming mail Server และ Outgoing mail Server ให้ยึดตามอีเมลข้อมูลการใช้งานเท่านั้น

     Account type : ชนิดของการเชื่อมต่อสามารถเลือกได้ระหว่าง IMAP4 กับ POP3 

     สำหรับการเลือก POP หรือ IMAP ขึ้นอยู่กับความต้องการใช้งานของผู้ใช้งาน

การตั้งค่า Email บนโปรแกรม Mail สำหรับ Windows 10

9. กดเลือกการใช้งาน SSL for incoming และ outgoing ออก 

10. จากนั้นให้กด Sign in ตามหมายเลข 11.

การตั้งค่า Email บนโปรแกรม Mail สำหรับ Windows 10

11. จากนั้นให้กด  Done เป็นการเสร็จสิ้นการตั้งค่า

การตั้งค่า Email บนโปรแกรม Mail สำหรับ Windows 10

 

Facebook
Twitter
Email

Related Posts

หมวดหมู่ที่น่าสนใจ