admin เมษายน 27, 2016 ไม่มีความเห็น

Cloud E-mail Hosting ของเรามีโอกาสติด IP Blacklist 0% เพราะเรามี IP Address มากกว่า 1,000

นี่คือความลับและเหตุที่ดีที่สุด ว่าทำไมบริการคลาวด์อีเมลของเราจึงไม่มีปัญหาการติด IP Blacklist และ “ไม่เคย” มีปัญหาในการส่งอีเมลออก หลังจากเราได้จัดทำระบบคลาวด์อีเมลขึ้นมาและให้บริการอย่างต่อเนื่อง เราจะเฉลยให้คุณรู้

Read more