November 24, 2018 Web Hosting

Shared Hosting กับ Private Hosting

บริการเว็บโฮสติ้ง (Web Hosting) คือ บริการที่ให้ลูกค้านำไฟล์เว็บไซต์มาฝากไว้บนเซิร์ฟเวอร์...
November 24, 2018 Web Hosting

คลาวด์โฮสติ้ง “ไม่ล่ม” จริงหรือไม่

ปัจจุบันผู้ให้บริการโฮสติ้งแต่ละรายนั้นต่างชูจุดเด่นของเซิร์ฟเวอร์โฮสติ้งที่มี Uptime ที่สูงหรือมีอัตราการล่มของเซิร์ฟเวอร์โฮสติ้งที่ต่ำ เพื่อความลื่นไหลของการใช้งาน ซึ่งเทคโนโลยีในปัจจุบันนั้น...