รองรับการทำงานร่วมกับ GOOGLE APPS FOR WORK
admin September 3, 2015 No Comments

ระบบคลาวด์อีเมล์ของไทยเดต้าโฮสติ้ง ถูกออกแบบมาเพื่อรองรับการทำงานร่วมกับ Google Apps for Business ทำให้แบ่งกลุ่มผู้ใช้งานอีเมล์ได้ตามต้องการ เช่น 10 อีเมล์สำหรับผู้บริการใช้งานด้วย Google Apps และ 50 อีเมล์สำหรับพนักงานทั่วไปใช้งานด้วยคลาวด์อีเมล์ไทยเดต้าโฮสติ้ง

Google Workspace สำหรับธุรกิจ

Google Workspace สำหรับธุรกิจ