Zimbra

วิธีเปลี่ยนรหัสผ่านอีเมลระบบ Zimbra

Table of Contents

การเปลี่ยนรหัสผ่านนี้ใช้งานบนระบบ Zimbra Private Cloud เท่านั้นค่ะ

1. ไปที่หน้า Preferences > General แล้วเลือก Change Password แล้วจะมีหน้าต่างขึ้นมา

2. กรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้วคลิก Change Password

  • Old Password: กรอกรหัสผ่านเดิม
  • New password: กรอกรหัสผ่านใหม่ที่เราต้องการใช้งาน
  • Confirm: ยืนยันรหัสผ่านใหม่ที่เราต้องการใช้งาน

3. เมื่อเปลี่ยนรหัสผ่านเรียบร้อยแล้วสามารถปิดหน้าต่างได้เลยค่ะ

Facebook
Twitter
Email

Related Posts

หมวดหมู่ที่น่าสนใจ