admin April 3, 2018 No Comments

หากเป็นเซิร์ฟเวอร์ปกติแล้ว เมื่อพบปัญหาเครื่องค้างต้องการรีบูท ต้องเข้าไปที่ IDC เพื่อทำการรีบูทหรือโทรแจ้งเจ้าหน้าที่ NOC ประจำ IDC ให้รีบูทให้ หมดปัญหาเมื่อเปลี่ยนมาใช้ Cloud VPS กับเรา ลูกค้าจะสามารถควบคุมและจัดการ Server ได้เองเสมือนอยู่หน้าเครื่อง Server ไม่ว่าจะ Start Stop Restart เซิร์ฟเวอร์ เพียงคลิกเดียวเท่านั้น