ข้อมูลที่ตั้งเซิร์ฟเวอร์ (Internet Data Center : IDC)

December 27, 2010 Web Hosting
THAI DATA HOSTING ได้เลือกวางเครื่องเซิร์ฟเวอร์ไว้กับศูนย์คอมพิวเตอร์ที่ครบวงจร ออกแบบตามมาตรฐานสากล ในไทยและต่างประเทศ 12 แห่งทั่วโลก เพื่อเชื่อมทุกการติดต่อทั่วโลกเข้าด้วยกันอย่างรวดเร็วและเต็มประสิทธิภาพ (more…)
อ่านทั้งหมด