admin January 21, 2023 No Comments

Happy Chinese New Year 2023

ซินเจียยู่อี่ ซินนี้ฮวดไช้
新正如意 新年发财

ซินเหนียนไคว้เล่อ เซินถีเจี้ยนคัง
新年快乐 身体健康
ขอให้มีความสุขสมหวัง สุขภาพแข็งแรงตลอดปี

ว่านซื่อหรูอี้ ซินเสี่ยงซื่อเฉิง
万事如意 心想事成
ขอให้เรื่องต่างๆ ผ่านไปอย่างราบรื่น คิดสิ่งใดก็ขอให้สมดั่งปรารถนา


ในนามของ THAI DATA HOSTING ขอให้ปีใหม่นี้ขอให้ท่านและครอบครัว สมหวังทุกประการ ร่ำรวยมั่งคั่ง และขอมอบอั่งเปาคูปองส่วนลดมูลค่า 898 บาท สำหรับการสั่งซื้อบริการใหม่ Cloud Web Hosting 

อั่งเปาคูปอง Code : Hengheng898
ใช้ได้วันนี้ถึงวันที่ 24 มกราคม 2566

สามารถกรอกในขั้นตอนการสั่งซื้อได้ทันที