Google Workspace

Google ประกาศขึ้นราคา Google Workspace (G-Suite)

Table of Contents

เรียน คุณลูกค้า THAI DATA HOSTING ทุกท่าน

ปัจจุบันผู้ให้บริการ Google Workspace (G-Suite) มีการเปลี่ยนแปลงราคาการให้บริการเพิ่มขึ้นมาตั้งแต่ช่วงต้นปี 2566  ทางบริษัท ไทยเดต้าเอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด จึงจำเป็นต้องปรับราคาบริการ Google Workspace โดยมีผลทันทีตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2566

รายละเอียดการปรับราคาดังต่อไปนี้
ผลกระทบกับลูกค้าปัจจุบัน

ลูกค้าปัจจุบัน จะได้รับใบแจ้งค่าบริการต่ออายุหรือสั่งซื้อเพิ่มบัญชีในราคาที่ปรับขึ้นนี้ทันที

สอบถามข้อมูลบริการเพิ่มเติม

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://bit.ly/3zOuzjF

Facebook
Twitter
Email

Related Posts

หมวดหมู่ที่น่าสนใจ