คลาวด์โฮสติ้ง "ไม่ล่ม" จริงหรือไม่
admin November 24, 2018 No Comments

ปัจจุบันผู้ให้บริการโฮสติ้งแต่ละรายนั้นต่างชูจุดเด่นของเซิร์ฟเวอร์โฮสติ้งที่มี Uptime ที่สูงหรือมีอัตราการล่มของเซิร์ฟเวอร์โฮสติ้งที่ต่ำ เพื่อความลื่นไหลของการใช้งาน ซึ่งเทคโนโลยีในปัจจุบันนั้น ช่วยให้การใช้งานเซิร์ฟเวอร์นั้นมีโอกาสที่จะพบปัญหาจากเซิร์ฟเวอร์ในระดับ Hardware ได้น้อยหรือลดลง

 

โดยเซิร์ฟเวอร์โฮสติ้งของทางเรานั้น มี Load Balance และ High Ability (HA) ป้องกันเมื่อ Hardware ของเครื่องใดเครื่องหนึ่งเสีย ระบบจะไปทำงานบนเซิร์ฟเวอร์เครื่องอื่นทันทีแบบไม่มี Downtime ครับ
จึงเป็นไปได้ยากหากเซิร์ฟเวอร์โฮสติ้งนั้นจะล่มในระดับ Hardware

แต่ในบางครั้งคุณอาจพบ Error จากการใช้งานเว็บไซต์แจ้งเกี่ยวกับการเข้าใช้งานไม่ได้ ซึ่งในกรณีดังกล่าวนั้นเป็นปัญหาจากในระดับ Service ของการใช้งานโฮสติ้ง หรือเป็นปัญหาจากในระดับการใช้งานเว็บไซต์ ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับการใช้งานเซิร์ฟเวอร์โฮสติ้งในระดับ Hardware

 

หากคุณพบ Error จากการใช้งานเว็บไซต์ และไม่มีอีเมลแจ้งการอัพเดทปรับปรุงหรือแก้ไขเซิร์ฟเวอร์โฮสติ้งจากผู้ให้บริการ เป็นไปได้ว่าเว็บไซต์ของคุณอาจมีปัญหาใช้งาน Resource ที่สูงหรือสคริปที่รันใช้งานไม่สมบูรณ์หรือมีปัญหา
คุณสามารถแจ้งปัญหาที่พบเข้ามาที่อีเมล [email protected] เพื่อให้เจ้าหน้าที่เทคนิคตรวจสอบการใช้งานในระดับโฮสติ้งให้ได้เพิ่มเติม