ส่งต่ออีเมล

การตั้งค่าส่งต่ออีเมลบน gmail หรือ Google Workspace (Forward Mail)

Table of Contents

ส่งต่อข้อความ Gmail ไปยังบัญชีอื่นโดยอัตโนมัติ
คุณจะเลือกส่งต่อข้อความใหม่ทั้งหมดหรือข้อความบางประเภทไปยังอีเมลอื่นได้

ตั้งค่าการส่งต่ออีเมลอัตโนมัติ (Forward Mail)

คุณส่งต่อข้อความไปยังอีเมลอื่นโดยอัตโนมัติได้ คุณจะเลือกส่งต่อข้อความใหม่ทั้งหมดหรือเพียงบางข้อความก็ได้

1. ทำการเข้าสู่ระบบ Google G Suite เมื่อเข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้ว เลือกที่รูป “ฟันเฟือง” คลิกเมนู “การตั้งค่า”

2. เลือกเมนู “การส่งต่อและ POP/IMAP” แถบด้านบน และเลือกการส่งต่อ คลิกที่ “เพิ่มที่อยู่สำหรับส่งต่อ”

3. กรอกที่อยู่อีเมลที่ส่งต่อ และ คลิกถัดไป

4. คลิกที่ “ดำเนินการต่อ”

5. ทำการคลิก “ตกลง” เพื่อให้ส่งรหัสยืนยันไปที่อีเมลส่งต่อ

6. ไปยังอีเมลที่ส่งต่อ เพื่อนำรหัสที่ได้รับมายืนยันที่อยู่อีเมลส่งต่อ

7. กรอกรหัสที่ได้รับ คลิก “ยืนยัน”

8. เลือกที่ “ส่งต่อสำเนาของจดหมายขาเข้า”และทำการบันทึกการเปลี่ยนแปลง

Facebook
Twitter
Email

Related Posts

หมวดหมู่ที่น่าสนใจ