หมายเหตุ

  • สิทธิ์พิเศษ จดโดเมนเนม .com ฟรี และ จดโดเมนเนมราคาพิเศษ 300 บาท กรณีสั่งซื้อพร้อมกันเท่านั้น ไม่สามารถใช้สิทธิ์ย้อนหลังได้
  • แพคเกจ Cloud Hosting Ultimate เฉพาะรายการสั่งซื้อใหม่เท่านั้น ไม่สามารถ Upgrade และ Downgrade จากแพคเกจอื่นได้
  • แพคเกจ Cloud Hosting Ultimate เฉพาะลูกค้าบุคคลธรรมดาเท่านั้น ไม่สามารถออกใบกำกับภาษีในนามนิติบุคคลได้
  • แพคเกจ Cloud Hosting Ultimate ไม่อนุญาตให้ใช้งานในลักษณะ File Server หรือ Streaming Server และใช้งานในเชิงพาณิชย์ทุกกรณี